MUA VÉ Khách đoàn

Tại click1BUS, Quý khách có thể dễ dàng mua vé xe khách của các hãng xe cho nhóm khách, đoàn khách một cách đơn giản thuận tiện.

Đặt phòng khách sạn

Hệ thống click1BUS liên Kết cùng Agoda, là một công ty cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến cho các khách sạn tập trung chủ yếu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Giúp hỗ trợ Quý khách tiện lợi hơn khi sử dụng click1BUS.

Chính sách bảo mật của click1BUS

Tài liệu này định nghĩa và khẳng định chính sách bảo mật của chúng tôi về dữ liệu cá nhân và các dữ liệu liên quan khi Quý khách sử dụng sản phẩm hoặc (và) dịch vụ click1BUS.

1. Thông tin cá nhân

  • Quý khách không cần đăng ký tài khoản để truy xuất, sử dụng dịch vụ click1BUS từ những thiết bị kết nối với Internet.
  • Bạn chỉ nhập thông tin người tham gia vận chuyển như Tên, Email, Số điện thoại, Mã bí mật trong thông tin hành khách để hãng xe liên hệ, xác minh hành khách.
  • Khi sử dụng click1BUS, máy chủ sẽ lưu lại các giao dịch mua vé.
  • click1BUS tuyệt đối không lưu lại bất kỳ thông tin nào về Tên và Mật khẩu tài khoản ngân hàng của chủ thẻ khi thanh toán vé trực tuyến.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

  • click1BUS chỉ sử dụng các thông tin như Tên, Email, Số điện thoại trong thông tin hành khách để cung cấp cho hãng xe để phục vụ nhu cầu (đi xe) của bạn tốt nhất.
  • click1BUS không sử dụng các thông tin Tên, Email, Số điện thoại ngoài mục đích trên.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thống kê tóm tắt với các công ty đối tác của chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách với đối tác hoặc công ty khác mà không có sự đồng ý của Quý khách, ngoại trừ hãng xe mà Quý khách mua vé để hãng xe phục vụ nhu cầu đi xe của bạn.

4. Thông tin khác

Ngoài ra, hệ thống click1BUS đã đăng ký và tuân thủ nguyên tắc bảo mật của Hoa Kỳ. Quý khách có thể tham khảo thêm các thông tin về nguyên tắc bảo mật của chúng tôi tại đây.

TẢI ỨNG DỤNG CHO Android VÀ iOS

Android
iOS