MUA VÉ Khách đoàn

Tại click1BUS, Quý khách có thể dễ dàng mua vé xe khách của các hãng xe cho nhóm khách, đoàn khách một cách đơn giản thuận tiện.

Đặt phòng khách sạn

Hệ thống click1BUS liên Kết cùng Agoda, là một công ty cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến cho các khách sạn tập trung chủ yếu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Giúp hỗ trợ Quý khách tiện lợi hơn khi sử dụng click1BUS.

Điều khoản sử dụng của click1BUS

1. Mối quan hệ của bạn với click1BUS

1.1 Việc Quý khách sử dụng các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và trang web của click1BUS (được gọi chung là “Dịch vụ” trong văn bản này và loại trừ bất kỳ dịch vụ nào cung cấp cho Quý khách bởi click1BUS theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt) phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản trong thỏa thuận pháp lý giữa Quý khách và click1BUS. “click1BUS” nghĩa là SiGlaz, có trụ sở tại: Stanford Financial Square, 2600 El Camino Real, Suite 414, Palo Alto, CA 94306, Hoa Kỳ. Văn bản này giải thích cách thức hình thành thỏa thuận đó và trình bày một vài điều khoản của thỏa thuận.

1.2 Trừ khi đã có thỏa thuận bằng văn bản với click1BUS, thỏa thuận của Quý khách với click1BUS sẽ luôn bao gồm các điều khoản và điều kiện được trình bày trong văn bản này. Những điều này được gọi là "Các điều khoản chung".

1.3 Thỏa thuận của Quý khách với click1BUS cũng sẽ bao gồm các điều khoản của bất kỳ thông báo pháp lý nào có thể áp dụng cho các Dịch vụ, ngoài các Điều khoản chung. Tất cả các điều khoản này được gọi là “Điều khoản bổ sung”. Khi các Điều khoản bổ sung áp dụng cho một dịch vụ, những điều khoản này sẽ có thể truy cập được để cho Quý khách đọc hoặc bên trong, hoặc là thông qua việc Quý khách sử dụng Dịch vụ đó.

1.4 Các Điều khoản chung cùng với các Điều khoản bổ sung, hình thành một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lý giữa Quý khách và click1BUS liên quan đến việc Quý khách sử dụng các Dịch vụ. Quý khách nên dành thời gian để đọc chúng cẩn thận. Nói chung, thỏa thuận pháp lý này được gọi là các "Điều khoản".

1.5 Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nội dung của các Điều khoản bổ sung và các Điều khoản chung, thì các Điều khoản bổ sung sẽ có hiệu lực cao hơn liên quan đến Dịch vụ đó.

2. Chấp nhận các điều khoản

2.1 Để sử dụng Dịch vụ, Quý khách trước tiên phải đồng ý với các Điều khoản. Quý khách không được sử dụng các Dịch vụ nếu Quý khách không chấp nhận các Điều khoản.

2.2 Quý khách có thể chấp nhận các Điều khoản bằng cách:

(A) Nhấp chuột vào chấp nhận hoặc đồng ý với các Điều khoản, khi tùy chọn này được click1BUS cung cấp cho Quý khách trong giao diện người dùng của bất kỳ dịch vụ nào;

hoặc

(B) Bằng thực tế sử dụng các Dịch vụ. Trong trường hợp này, Quý khách hiểu và đồng ý rằng click1BUS sẽ coi việc Quý khách sử dụng các Dịch vụ là sự chấp nhận các Điều khoản từ thời điểm đó trở đi.

2.3 Quý khách không được sử dụng các Dịch vụ và không được chấp nhận các Điều khoản nếu

(a) Quý khách không đủ tuổi pháp lý để hình thành một hợp đồng ràng buộc với click1BUS, hoặc

(b) Quý khách là một người bị cấm nhận các Dịch vụ theo pháp luật Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bao gồm quốc gia Quý khách đang cư trú hoặc nơi Quý khách đang sử dụng các Dịch vụ.

2.4 Trước khi tiếp tục, Quý khách nên in ra hoặc lưu lại một bản sao của các Điều khoản chung để làm hồ sơ.

3. Ngôn ngữ của các Điều khoản

3.1 Khi click1BUS cung cấp cho Quý khách một bản dịch của phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản, thì Quý khách đồng ý rằng bản dịch được cung cấp chỉ nhằm mang lại sự thuận tiện cho Quý khách và rằng phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản sẽ chi phối mối quan hệ của Quý khách với click1BUS.

3.2 Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nội dung của phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản và bản dịch, thì phiên bản tiếng Anh sẽ có hiệu lực cao hơn.

. Việc cung cấp các Dịch vụ của click1BUS

4.1 click1BUS có các công ty con và các chủ thể pháp lý liên kết khắp thế giới (“Công ty con và công ty liên kết”). Thỉnh thoảng, những công ty này sẽ cung cấp các Dịch vụ cho Quý khách nhân danh click1BUS. Quý khách công nhận và đồng ý rằng các Công ty con và công ty liên kết sẽ được trao quyền cung cấp các Dịch vụ cho Quý khách.

4.2 click1BUS đang liên tục cải tiến nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng của mình. Quý khách công nhận và đồng ý rằng hình thái và bản chất của các Dịch vụ mà click1BUS cung cấp có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho Quý khách.

4.3 Nằm trong quá trình cải tiến liên tục này, Quý khách công nhận và đồng ý rằng click1BUS có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp các Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào bên trong các Dịch vụ) cho Quý khách hoặc người dùng nói chung tùy theo sự suy xét duy nhất của click1BUS, mà không cần thông báo trước cho Quý khách. Quý khách có thể ngừng sử dụng các Dịch vụ bất cứ lúc nào. Quý khách không cần thông báo cụ thể cho click1BUS khi nào Quý khách ngừng sử dụng các Dịch vụ.

4.4 Quý khách công nhận và đồng ý rằng nếu click1BUS vô hiệu hóa việc truy cập đến tài khoản của Quý khách, thì Quý khách có thể bị ngăn truy cập các Dịch vụ, thông tin chi tiết tài khoản của Quý khách hoặc bất kỳ tệp hoặc nội dung nào khác chứa trong tài khoản của Quý khách.

4.5 Quý khách công nhận và đồng ý rằng dù click1BUS hiện không đặt ra một giới hạn cố định về số lượng truyền tải Quý khách có thể gửi hoặc nhận thông qua các Dịch vụ hoặc về dung lượng trống được sử dụng cho việc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào, nhưng các giới hạn cố định như vậy có thể được click1BUS đặt ra bất cứ lúc nào, tùy theo sự suy xét của click1BUS.

5. Việc sử dụng các Dịch vụ của Quý khách

5.1 Nhằm truy cập một số Dịch vụ, Quý khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về Quý khách (như thông tin về chứng minh nhân dân hoặc địa chỉ liên lạc) như là một phần của quá trình đăng ký Dịch vụ, hoặc như là một phần của việc Quý khách tiếp tục sử dụng các Dịch vụ. Quý khách đồng ý rằng bất kỳ thông tin đăng ký nào Quý khách trao cho click1BUS sẽ luôn chính xác, đúng đắn và kịp thời.

5.2 Quý khách đồng ý sử dụng các Dịch vụ cho các mục đích được cho phép bởi (a) các điều khoản và (b) bất kỳ luật, quy định thực hiện nào hoặc các tập quán được chấp nhận chung hoặc các hướng dẫn trong các phán quyết thích hợp (bao gồm bất kỳ luật nào liên quan đến việc xuất dữ liệu hoặc phần mềm đến và từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia thích hợp).

5.3 Quý khách đồng ý không truy cập (hoặc cố truy cập) bất kỳ các Dịch vụ nào bằng bất kỳ các phương tiện nào khác ngoài giao diện được cung cấp bởi click1BUS, trừ khi Quý khách đã được đặc biệt cho phép làm vậy trong một thỏa thuận riêng biệt với click1BUS. Quý khách đặc biệt đồng ý không truy cập (hoặc cố truy cập) bất kỳ các Dịch vụ nào thông qua bất kỳ phương tiện tự động hóa nào (bao gồm việc sử dụng các đoạn mã hoặc các trình thăm dò web) và sẽ bảo đảm rằng Quý khách tuân thủ các hướng dẫn được trình bày trong bất kỳ tệp robots.txt nào có trong các Dịch vụ.

5.4 Quý khách đồng ý rằng Quý khách sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động nào quấy nhiễu hoặc phá các Dịch vụ (hoặc các máy chủ và mạng kết nối với các Dịch vụ).

5.5 Trừ khi Quý khách đã được đặc biệt cho phép làm vậy trong một thỏa thuận riêng biệt với click1BUS, Quý khách đồng ý rằng Quý khách sẽ không tái sản xuất, nhân bản, sao chép, bán lại hoặc trao đổi các Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì.

5.6 Quý khách đồng ý rằng Quý khách là người duy nhất chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào theo các điều khoản (và rằng click1BUS không có trách nhiệm gì với Quý khách hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào), và về các hậu quả của sự vi phạm đó (bao gồm bất kỳ sự mất mát hoặc thiệt hại nào click1BUS có thể gánh chịu).

6. Bảo mật của mật khẩu và tài khoản của Quý khách

6.1 Quý khách đồng ý và hiểu rằng Quý khách chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bí mật của các mật khẩu liên kết với bất kỳ tài khoản nào Quý khách sử dụng để truy cập các Dịch vụ.

6.2 Do đó, Quý khách đồng ý rằng Quý khách chịu trách nhiệm duy nhất với click1BUS về tất cả các hoạt động diễn ra dưới danh nghĩa tài khoản của Quý khách.

6.3 Nếu Quý khách nhận thấy bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu của Quý khách hoặc tài khoản của Quý khách, Quý khách đồng ý thông báo cho click1BUS ngay lập tức tại đây.

7. Tính bảo mật và thông tin cá nhân của Quý khách

7.1 Để biết thông tin về các quy trình bảo vệ dữ liệu của click1BUS, xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của click1BUS. Chính sách này giải thích cách thức click1BUS xử lý thông tin cá nhân của Quý khách và bảo vệ tính riêng tư của Quý khách khi Quý khách sử dụng các Dịch vụ.

7.2 Quý khách đồng ý sử dụng dữ liệu của Quý khách đúng theo các chính sách bảo mật của click1BUS.

8. Nội dung Dịch vụ

8.1 Quý khách hiểu rằng tất cả thông tin (như các tệp dữ liệu, văn bản viết, phần mềm máy tính, âm nhạc, tệp âm thanh hoặc bản âm thanh, hình ảnh, video hoặc các hình ảnh khác) mà Quý khách có thể truy cập được như một phần của Dịch vụ, hoặc thông qua việc Quý khách sử dụng các Dịch vụ đều là trách nhiệm duy nhất của người ban đầu tạo ra nội dung đó. Tất cả thông tin như vậy dưới đây gọi là "Nội dung".

8.2 Nội dung được trình bày cho Quý khách như là một phần của các Dịch vụ, bao gồm không giới hạn các quảng cáo trong các Dịch vụ và Nội dung bên trong Dịch vụ, có thể được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của các nhà tài trợ hoặc các khách hàng quảng cáo - những người cung cấp Nội dung đó cho click1BUS (hoặc thuộc sở hữu của những người hoặc công ty khác nhân danh họ). Quý khách không được chỉnh sửa, cho thuê, khoán, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phát sinh dựa trên Nội dung này (hoặc toàn bộ hoặc một phần) trừ khi Quý khách đã được đặc biệt bảo rằng Quý khách được làm vậy bởi click1BUS hoặc các chủ nhân của Nội dung đó trong một thỏa thuận riêng biệt.

8.3 click1BUS bảo lưu quyền (nhưng sẽ không có nghĩa vụ) sàng lọc trước, xem xét, gắn cờ, lọc, chỉnh sửa, từ chối hoặc gỡ bỏ bất kỳ hoặc tất cả Nội dung khỏi bất kỳ Dịch vụ nào.

8.4 Quý khách hiểu rằng bằng cách sử dụng các Dịch vụ Quý khách có thể tiếp xúc với Nội dung mà Quý khách thấy xúc phạm, không đứng đắn hoặc khó chịu và rằng trong phương diện này Quý khách chịu mạo hiểm sử dụng các Dịch vụ.

8.5 Quý khách đồng ý rằng Quý khách chịu trách nhiệm duy nhất (và rằng click1BUS không có trách nhiệm gì với Quý khách hoặc với bên thứ ba) về bất kỳ nội dung nào Quý khách tạo ra, chuyển giao hoặc hiển thị trong khi đang sử dụng các Dịch vụ và về các hậu quả từ hành động của Quý khách (bao gồm bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà click1BUS có thể gánh chịu) bằng việc làm vậy.

8.6 Thông tin dịch vụ – website click1BUS:

(A) Cơ sở hạ tầng: click1BUS là dịch vụ phần mềm tích hợp các giải pháp cho việc quản lý và phân phối vé xe khách được xây dựng trên nền tảng Điện toán đám mây Google (Google Cloud). Dịch vụ hỗ trợ hình thức mua vé trực tuyến từ trang web click1BUS.

(B) Chức năng sản phẩm:

(i) Đối tượng Đại lý du lịch, nhà khai thác và công ty du lịch: click1BUS là giải pháp cho hình thức vé điện tử và thanh toán cho doanh nghiệp mua vé xe khách.

(ii) Đối tượng khách hàng mua vé trực tuyến: click1BUS là Trung tâm nơi du khách có thể mua vé trực tuyến, nhận vé điện tử và lên xe thực hiện hành trình.

(C) Dịch vụ bảo đảm: Vé điện tử click1BUS có hiệu lực như vé giấy thông thường.

(D) Chứng nhận website an toàn: click1BUS đã được xác minh nhận dạng là website an toàn và bảo mật từ tổ chức quốc tế COMODO. Khách hàng có thể chứng thực trực tiếp trên trang web.

(E) Địa chỉ website: http://online.click1bus.com.

8.7 Thông tin giá vé: Chúng tôi đảm bảo thực hiện chính xác thông tin về giá vé theo quy định:

(A) Giá vé do hãng xe quy định theo pháp luật. click1BUS không tham gia điều chỉnh giá vé.

(B) Giá vé áp dụng cho từng hành trình đã được đưa lên trang web. Hành khách trước khi mua vé có thể xem trực tiếp trên website.

(C) Giá vé trên website đã bao gồm thuế, bảo hiểm hành khách và các chi phí liên quan.

8.8 Bạn đồng ý các điều kiện giao dịch chung:

(A) Điều kiện cung cấp dịch vụ: Bạn có thể mua vé tại mọi thời điểm và bất kỳ nơi đâu có mạng Internet.

(B) Chính sách bảo đảm vé điện tử: Vé điện tử click1BUS có hiệu lực như vé giấy thông thường. Việc sử dụng vé điện tử click1BUS áp dụng theo chính sách từng hãng vận chuyển.

(C) Chi phí liên quan: Bạn không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác khi có vé điện tử.

(D) Thời hạn hoàn trả vé: Áp dụng theo chính sách từng hãng vận chuyển.

(E) Phương thức hoàn trả vé: Vé điện tử mua trên click1BUS sẽ hoàn trả trên hệ thống click1BUS.

(F) Cách thức hoàn lại tiền: Áp dụng chính sách hoàn trả của từng phương thức thanh toán trực tuyến trên click1BUS.

8.9 Thông tin vận chuyển và giao nhận:

(A) Phương thức nhận vé điện tử: Bạn nhận vé qua thư điện tử, bạn có thể in hoặc ghi lại thông tin vé.

(B) Phương thức vận chuyển: Bạn xem vé trực tiếp trên website sau khi mua vé thành công; hoặc thực hiện xem lại thông tin vé; hoặc in vé trực tiếp tử website click1BUS.

8.10 Phương thức thanh toán trên website:

(A) Phương thức thanh toán: Bạn thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM ngân hàng nội địa hoặc thẻ quốc tế trong danh sách các ngân hàng thuộc các phương thức thanh toán của click1BUS.

(B) Đối tác thanh toán: Hiện tại có 2 cổng thanh toán trên click1BUS là cổng thanh toán Banknet và cổng thanh toán Smartlink.

9. Các quyền sở hữu

9.1 click1BUS thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH SiGlaz Việt Nam và được đăng ký bản quyền thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ (thông tin chi tiết tại đây). Quý khách công nhận và đồng ý rằng click1BUS (hoặc những người cấp phép của click1BUS) sở hữu tất cả quyền, danh hiệu và lợi ích pháp lý đối với các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại bên trong các Dịch vụ (bất kể các quyền đó có vô tình được đăng ký hay không, và ở bất cứ đâu trên thế giới các quyền đó có thể tồn tại). Quý khách công nhận thêm rằng các Dịch vụ có thể chứa thông tin được chỉ rõ là bí mật bởi click1BUS và rằng Quý khách sẽ không tiết lộ thông tin như vậy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của click1BUS.

9.2 Trừ khi Quý khách đã thỏa thuận bằng văn bản với click1BUS, không có điều gì trong các Điều khoản cấp cho Quý khách quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm nhãn hiệu nào khác của click1BUS.

9.3 Nếu Quý khách đã được trao quyền rõ ràng để sử dụng bất kỳ đặc điểm nhãn hiệu nào thông qua một thỏa thuận văn bản riêng biệt với click1BUS, thì Quý khách đồng ý rằng việc Quý khách sử dụng những đặc điểm như vậy sẽ tuân thủ với thỏa thuận đó, với mọi quy định áp dụng của các Điều khoản và nguyên tắc sử dụng đặc điểm nhãn hiệu của click1BUS như thỉnh thoảng được cập nhật.

9.4 Ngoài giấy phép giới hạn được nêu trong Phần 11 ra, click1BUS công nhận và đồng ý rằng công ty không giành quyền, danh hiệu hoặc lợi ích nào của Quý khách (hoặc người cấp phép của Quý khách) theo các Điều khoản này trong hoặc đối với bất kỳ Nội dung nào Quý khách gửi, đăng, chuyển giao hoặc hiển thị trên, hoặc thông qua các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại trong Nội dung đó (bất kể các quyền đó có vô tình được đăng ký hay không và ở bất cứ đâu trên thế giới các quyền đó có thể tồn tại). Mặt khác, trừ khi Quý khách đã thỏa thuận bằng văn bản với click1BUS, Quý khách đồng ý rằng Quý khách chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và thực thi các quyền đó và rằng click1BUS không có nghĩa vụ làm điều đó nhân danh Quý khách.

9.5 Quý khách đồng ý rằng Quý khách sẽ không gỡ bỏ, che khuất, hoặc thay đổi bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào (bao gồm các thông báo bản quyền và nhãn hiệu thương mại) mà có thể gắn với hoặc được chứa bên trong các Dịch vụ.

9.6 Trừ khi Quý khách được ủy quyền tuyệt đối để làm như vậy bằng văn bản bởi click1BUS, thì Quý khách đồng ý rằng trong việc sử dụng các Dịch vụ, Quý khách sẽ không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng của bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào theo cách mà có khả năng hoặc cố ý tạo ra sự nhầm lẫn về chủ sở hữu hoặc người dùng được ủy quyền của các nhãn hiệu, tên hoặc biểu trưng đó.

10. Giấy phép từ click1BUS

10.1 click1BUS cấp cho Quý khách một giấy phép mang tính cá nhân, toàn cầu, miễn tiền bản quyền, không chuyển nhượng được và không dành riêng nhằm sử dụng phần mềm mà click1BUS cung cấp cho Quý khách như là một phần của các Dịch vụ được click1BUS cung cấp cho Quý khách (dưới đây gọi là “Phần mềm”). Giấy phép này nhằm mục đích duy nhất là cho phép Quý khách sử dụng và tận hưởng lợi ích của các Dịch vụ được cung cấp bởi click1BUS, theo giấy phép của các Điều khoản.

10.2 Quý khách không được (và Quý khách không được cho phép bất kỳ ai khác) sao chép, chỉnh sửa, tạo ra một sản phẩm phát sinh, mổ xẻ phân tích, biên dịch ngược hoặc nói khác đi là cố trích xuất mã nguồn của Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của nó, trừ khi điều này được ủy quyền tuyệt đối hoặc đòi hỏi bởi pháp luật, hoặc trừ khi Quý khách đã được đặc biệt bảo rằng Quý khách có thể làm vậy bởi click1BUS bằng văn bản.

10.3 Trừ khi click1BUS đã đặc biệt cho phép Quý khách bằng văn bản để làm như vậy, Quý khách không được chuyển nhượng (hoặc trao một giấy phép con của) các quyền sử dụng Phần mềm, trao một lợi ích bảo mật trong hoặc ngoài các quyền sử dụng Phần mềm, hoặc nói khác đi là chuyển giao bất kỳ phần nào của các quyền sử dụng Phần mềm.

11. Giấy phép nội dung từ Quý khách

11.1 Quý khách vẫn duy trì bản quyền và bất kỳ quyền nào khác Quý khách đã giữ trong Nội dung mà Quý khách gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua các Dịch vụ. Bằng cách gửi, đăng hoặc hiển thị nội dung, Quý khách cấp cho click1BUS một giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, toàn cầu, miễn tiền bản quyền, và không dành riêng để tái sản xuất, mô phỏng, chỉnh sửa, dịch, xuất bản, trình bày công khai, hiển thị công khai và phân phối bất kỳ Nội dung nào mà Quý khách gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua các Dịch vụ. Giấy phép này nhằm mục đích duy nhất là cho phép click1BUS hiển thị, phân phối và quảng cáo các Dịch vụ và có thể bị thu hồi đối với một số Dịch vụ như được xác định trong các Điều khoản bổ sung của các Dịch vụ đó.

11.2 Quý khách đồng ý rằng giấy phép này bao gồm một quyền để click1BUS cung cấp Nội dung như vậy cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác mà click1BUS có quan hệ cho việc cung cấp các dịch vụ bán sỉ, và sử dụng Nội dung như vậy liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đó.

11.3 Quý khách hiểu rằng click1BUS, trong khi thực hiện các bước kỹ thuật được đòi hỏi để cung cấp các Dịch vụ cho người dùng của chúng tôi, có thể (a) chuyển giao hoặc phân phối Nội dung của Quý khách trên nhiều mạng công cộng khác nhau và nhiều phương tiện truyền thông khác nhau; và (b) thực hiện những thay đổi trong Nội dung của Quý khách khi cần thiết để làm cho Nội dung đó phù hợp và thích nghi với các đòi hỏi kỹ thuật của các mạng, thiết bị, dịch vụ kết nối hoặc phương tiện truyền thông. Quý khách đồng ý rằng giấy phép này sẽ cho phép click1BUS thực hiện những hành động này.

11.4 Quý khách xác nhận và bảo đảm với click1BUS rằng Quý khách có tất cả các quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để cấp giấy phép trên.

12. Cập nhật phần mềm

Phần mềm mà Quý khách sử dụng thỉnh thoảng có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật từ click1BUS. Những cập nhật này được thiết kế để cải thiện, tăng cường và phát triển thêm các Dịch vụ và có thể dưới dạng các sửa lỗi, các chức năng tăng cường, các mô-đun phần mềm mới và các phiên bản mới hoàn toàn. Quý khách đồng ý nhận những cập nhật như vậy (và cho phép click1BUS cung cấp những bản cập nhật này cho Quý khách) như là một phần của việc Quý khách sử dụng các Dịch vụ.

13. Chấm dứt mối quan hệ của Quý khách với click1BUS

13.1 Các điều khoản sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi bị chấm dứt hoặc bởi Quý khách hoặc bởi click1BUS như được trình bày bên dưới.

13.2 Nếu Quý khách muốn chấm dứt thỏa thuận pháp lý của Quý khách với click1BUS, Quý khách có thể thực hiện bằng cách (a) thông báo cho click1BUS bất cứ lúc nào và (b) đóng các tài khoản của Quý khách đối với tất cả các Dịch vụ mà Quý khách sử dụng, click1BUS đã làm sẵn tùy chọn này cho Quý khách. Thông báo của Quý khách nên được gửi bằng văn bản đến địa chỉ của click1BUS đã được công bố ở đầu các Điều khoản này.

13.3 click1BUS có thể, vào bất cứ lúc nào, chấm dứt thỏa thuận pháp lý của mình với Quý khách nếu:

(A) Quý khách đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản (hoặc đã hành động với thái độ cho thấy rõ ràng rằng Quý khách không có ý định, hoặc không thể tuân thủ với các quy định của các Điều khoản); hoặc

(B) click1BUS được pháp luật yêu cầu làm thế (như khi một điều khoản của các Dịch vụ dành cho Quý khách không hợp pháp, hoặc trở nên không hợp pháp); hoặc

(C) Đối tác mà thông qua đó click1BUS đã cung cấp các Dịch vụ cho Quý khách đã chấm dứt mối quan hệ của mình với click1BUS hoặc ngừng cung cấp các Dịch vụ cho Quý khách; hoặc

(D) click1BUS sẽ chuyển tiếp sang không còn cung cấp các Dịch vụ nữa cho người dùng ở quốc gia mà Quý khách cư trú hoặc nơi mà Quý khách sử dụng dịch vụ; hoặc

(E) Quy định của các Dịch vụ dành cho Quý khách bởi click1BUS, theo quan điểm của click1BUS, không còn có thành tựu thương mại được nữa.

13.4 Không điều gì trong phần này sẽ ảnh hưởng các quyền của click1BUS liên quan đến điều khoản của các Dịch vụ theo Phần 4 của các Điều khoản.

13.5 Khi các Điều khoản này chấm dứt, tất cả các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mà Quý khách và click1BUS đã được hưởng lợi, phải chịu (hoặc đã tích lũy theo thời gian trong lúc các Điều khoản còn hiệu lực) hoặc được nói rõ là tiếp tục vô hạn định, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự chấm dứt này, và các điều khoản của đoạn 20.7 sẽ tiếp tục áp dụng cho các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như vậy một cách vô hạn định.

14. Sự loại trừ các bảo đảm

14.1 Không điều gì trong các điều khoản này, bao gồm phần 14 và 15, sẽ loại trừ hoặc giới hạn sự bảo đảm hoặc trách nhiệm pháp lý của click1BUS đối với các mất mát mà có thể không được loại trừ hoặc giới hạn một cách hợp pháp bởi pháp luật hiện hành. Một số cơ quan tòa án không cho phép loại trừ một số bảo đảm hoặc điều kiện hoặc giới hạn hoặc sự loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với mất mát hoặc thiệt hại gây ra bởi sự cẩu thả, vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm các điều khoản ngầm hiểu, hoặc các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc hậu quả kéo theo. Do vậy, chỉ các giới hạn mà hợp pháp theo cơ quan có thẩm quyền nơi Quý khách sẽ áp dụng cho Quý khách và trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ bị giới hạn đến mức tối đa được phép theo pháp luật.

14.2 Quý khách tuyệt đối hiểu và đồng ý rằng việc Quý khách sử dụng các dịch vụ là sự mạo hiểm duy nhất của Quý khách và rằng các dịch vụ được cung cấp “như nguyên gốc” và “như sẵn có”.

14.3 Đặc biệt, click1BUS, các công ty con và liên kết của mình, và những người cấp phép của click1BUS không tuyên bố hoặc bảo đảm với Quý khách rằng:

(A) Việc sử dụng các dịch vụ của Quý khách sẽ thỏa mãn các yêu cầu của Quý khách,

(B) Việc sử dụng các dịch vụ của Quý khách sẽ không gián đoạn, đúng giờ, bảo đảm hoặc không có lỗi,

(C) Bất kỳ thông tin nào mà Quý khách lấy được nhờ sử dụng các dịch vụ sẽ chính xác, đáng tin cậy, và

(D) Các khiếm khuyết trong hoạt động hoặc chức năng của bất kỳ phần mềm nào được cung cấp cho Quý khách như là một phần của dịch vụ sẽ được sửa lại cho đúng.

14.4 Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc lấy được thông qua việc sử dụng các dịch vụ được thực hiện bởi sự suy xét và mạo hiểm của riêng Quý khách và rằng Quý khách sẽ chịu trách nhiệm duy nhất cho bất kỳ thiệt hại nào đến hệ thống máy tính của Quý khách hoặc thiết bị khác hoặc mất mát dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy.

14.5 không lời khuyên hoặc thông tin, bất kể bằng miệng hoặc văn bản, mà Quý khách lấy được từ click1BUS hoặc thông qua hoặc từ các dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ sự bảo đảm nào mà không được nói rõ trong các điều khoản.

14.6 click1BUS rõ ràng tuyên bố miễn trừ thêm tất cả các sự bảo đảm và điều kiện dưới bất kỳ dạng nào, bất kể nói rõ hay ngầm hiểu, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn với các sự bảo đảm và điều kiện ngầm hiểu về khả năng bán hàng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và khả năng không vi phạm.

15. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

15.1 Theo quy định tổng quát trong đoạn 14.1 bên trên, Quý khách tuyệt đối hiểu và đồng ý rằng click1BUS, các công ty con và liên kết của click1BUS, và những người cấp phép của click1BUS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Quý khách về:

(A) Bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả đặc biệt mà Quý khách có thể gánh chịu, bất kể được gây ra và theo bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý. Điều này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn với, bất kỳ mất mát lợi nhuận nào (bất kể gánh chịu trực tiếp hay gián tiếp), bất kỳ mất mát thiện chí hoặc danh tiếng kinh doanh nào, bất kỳ mất mát dữ liệu phải hứng chịu nào, chi phí của việc tìm kiếm hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế, hoặc các mất mát vô hình khác;

(B) Bất kỳ mất mát hay thiệt hại mà Quý khách có thể gánh chịu, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn với mất mát hoặc thiệt hại như là kết quả của:

(i) Bất kỳ sự trông cậy nào được Quý khách đặt vào sự hoàn chỉnh, chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào, hoặc như là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa Quý khách và bất kỳ khách hàng quảng cáo hoặc nhà tài trợ nào mà quảng cáo của họ xuất hiện trên các dịch vụ;

(ii) Bất kỳ sự thay đổi nào mà click1BUS thực hiện đối với các dịch vụ, hoặc đối với bất kỳ sự chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời nào trong việc cung cấp các dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào bên trong các dịch vụ);

(iii) Việc xóa, hỏng, hoặc lỗi lưu trữ bất kỳ nội dung và dữ liệu truyền thông nào khác được duy trì hoặc chuyển giao bởi hoặc thông qua việc sử dụng các dịch vụ của Quý khách;

(iv) Việc Quý khách không thể cung cấp cho click1BUS thông tin tài khoản chính xác;

(v) Việc Quý khách không thể giữ an toàn và bí mật về chi tiết mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách.

15.2 Các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của click1BUS đối với Quý khách trong đoạn 15.1 bên trên sẽ áp dụng bất kể click1BUS có hay không được tư vấn hoặc được biết về khả năng phát sinh bất kỳ mất mát nào như vậy.

16. Chính sách bản quyền và nhãn hiệu thương mại

Chính sách của click1BUS là phản hồi lại các thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc nhằm tuân thủ luật về sở hữu trí tuệ quốc tế hiện hành (bao gồm Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ ở Hoa Kỳ) và chấm dứt các tài khoản của những người vi phạm tái diễn.

17. Quảng cáo

17.1 Một vài Dịch vụ được hỗ trợ bởi thu nhập quảng cáo và có thể hiển thị các quảng cáo và xúc tiến thương mại. Những quảng cáo này có thể được nhắm mục tiêu đến nội dung thông tin chứa trên các Dịch vụ, các truy vấn được thực hiện thông qua các Dịch vụ hoặc thông tin khác.

17.2 Cách thức, phương thức và phạm vi quảng cáo của click1BUS trên các Dịch vụ có thể thay đổi mà không có thông báo cụ thể đến Quý khách.

17.3 Vì click1BUS cấp cho Quý khách quyền truy cập và sử dụng các Dịch vụ, Quý khách đồng ý rằng click1BUS có thể đặt quảng cáo như vậy trên các Dịch vụ.

18. Nội dung khác

18.1 Các Dịch vụ có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung hoặc tài nguyên khác. click1BUS có thể không kiểm soát bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào được cung cấp bởi các công ty hoặc người khác ngoài click1BUS.

18.2 Quý khách công nhận và đồng ý rằng click1BUS không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của bất kỳ trang web hoặc tài nguyên bên ngoài nào như vậy, và không xác nhận chất lượng bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài nguyên khác trên hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài nguyên như vậy.

18.3 Quý khách công nhận và đồng ý rằng click1BUS không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà Quý khách có thể gánh chịu về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó, hoặc như là kết quả của bất kỳ sự tin cậy nào được Quý khách đặt vào sự hoàn chỉnh, tính chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài nguyên khác trên, hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài nguyên như vậy.

19. Thay đổi đối với các Điều khoản

19.1 Thỉnh thoảng click1BUS có thể thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản chung hoặc các Điều khoản bổ sung. Khi những thay đổi này được thực hiện, click1BUS sẽ cung cấp bản sao mới của các Điều khoản chung và bất kỳ các Điều khoản bổ sung mới nào sẽ được cung cấp cho Quý khách từ bên trong, hoặc thông qua các Dịch vụ bị ảnh hưởng.

19.2 Quý khách hiểu và đồng ý rằng nếu Quý khách sử dụng các Dịch vụ sau ngày mà các Điều khoản chung hoặc các Điều khoản bổ sung đã thay đổi, click1BUS sẽ coi việc sử dụng của Quý khách như là sự chấp nhận các Điều khoản chung hoặc các Điều khoản bổ sung đã cập nhật.

20. Các điều khoản pháp lý chung

20.1 Thỉnh thoảng khi Quý khách sử dụng các Dịch vụ, Quý khách có thể (như là kết quả hoặc thông qua việc sử dụng các Dịch vụ của Quý khách) sử dụng một dịch vụ hoặc tải xuống một bộ phận phần mềm, hoặc mua hàng hóa do một người hoặc công ty khác cung cấp. Việc sử dụng những dịch vụ, phần mềm hoặc hàng hóa khác này của Quý khách có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng biệt giữa Quý khách và công ty hoặc người liên quan. Nếu vậy, các Điều khoản không ảnh hưởng đến mối quan hệ pháp lý của Quý khách với những công ty hoặc cá nhân khác này.

20.2 Các điều khoản tạo thành toàn bộ thỏa thuận pháp lý giữa Quý khách và click1BUS và chi phối việc sử dụng các Dịch vụ của Quý khách (nhưng loại trừ bất kỳ dịch vụ nào mà click1BUS có thể cung cấp cho Quý khách theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt), và hoàn toàn thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đó giữa Quý khách và click1BUS liên quan đến các Dịch vụ.

20.3 Quý khách đồng ý rằng click1BUS có thể cung cấp cho Quý khách các thông báo, bao gồm các thông báo liên quan đến các thay đổi về các Điều khoản bằng email, thư gửi qua đường bưu điện, hoặc các bài đăng trên các Dịch vụ.

20.4 Quý khách đồng ý rằng nếu click1BUS không sử dụng hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc sự bồi thường pháp lý nào quy định trong các Điều khoản (hoặc điều mà click1BUS hưởng lợi theo bất kỳ luật hiện hành nào), điều này sẽ không được xem là một sự từ bỏ chính thức các quyền của click1BUS và rằng những quyền hoặc sự bồi thường đó sẽ vẫn sẵn có đối với click1BUS.

20.5 Nếu bất kỳ tòa án luật nào có quyền phán xét để quyết định vấn đề này, ra lệnh rằng bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này là vô hiệu, thì điều khoản đó sẽ bị xóa khỏi các Điều khoản mà không có ảnh hưởng đến phần còn lại của các Điều khoản. Các điều khoản còn lại của các Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

20.6 Quý khách công nhận và đồng ý rằng mỗi thành viên trong nhóm của các công ty mà click1BUS là công ty mẹ sẽ là bên hưởng lợi thứ ba đối với các Điều khoản và rằng các công ty như vậy sẽ được trao quyền trực tiếp bảo đảm thi hành, và dựa trên bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản ban lợi ích (hoặc các quyền có lợi) cho họ. Ngoài điều này ra, không người hoặc công ty nào khác sẽ là bên hưởng lợi thứ ba đối với các Điều khoản.

20.7 Các Điều khoản và mối quan hệ của Quý khách với click1BUS theo các Điều khoản, sẽ chịu sự chi phối bởi các pháp luật của Việt Nam mà không kể đến sự xung đột của nó với các điều khoản pháp luật. Quý khách và click1BUS đồng ý tuân theo quyền phán xét duy nhất của các tòa án để giải quyết bất kỳ vấn đề pháp lý nào nảy sinh từ các Điều khoản. Và Cũng theo điều này, Quý khách đồng ý rằng click1BUS sẽ được phép đệ đơn xin sự bồi thường bắt buộc (hoặc một loại đền bù pháp lý khẩn cấp tương đương) trong bất kỳ phạm vi quyền hạn nào.

TẢI ỨNG DỤNG CHO Android VÀ iOS

Android
iOS